info Gràcies per la vostra visita. Contacteu amb nosaltres per demanar pressupost sense compromís. info@vvvarquitectes.com

DETALLS DEL PROJECTE

Veure més projectes

Blanquerna. Facultat de la Comunicació

L’emplaçament de l’edifici, com a peça autònoma, contribueix a configurar l’espai urbà obert en el dens teixit del Raval, producte de l’aplicació de les propostes d’esponjament contingudes al Pla “del Liceu al Seminari”, promogut per l’Ajuntament de Barcelona. L’edifici es posa en relació a una quadrícula virtual, que es sobreposa al barri, que ordena tots els equipaments del sector, des del FAD a l’Antituberculós, edifici confrontat amb la biblioteca i que conjuntament construeixen l’espai de la nova plaça anomenada “jardins de Torres Clavé”. Per tal d’adaptar-se a l’escala de la nova plaça i l’espai urbà triangular respecte dels edificis del carrer Montalegre, la biblioteca s’ha inflat com si fos un Soufflé, ja que la seva superfície construïda sobre rasant, de 1.500 m2, és molt petita per assolir la dimensió que requereix l’entorn, on l’alçada mitja és de 4 plantes. El fet de definir el volum abans de encabir el programa, determina la manera de tractar l’espai interior amb dobles i triples alçades que jerarquitzen les sales de lectura. L’espai interior s’organitza en dues crugies estructurals paral•leles a la façana a la plaça. La confrontada amb l’accés (carrer Montalegre) té una llum domèstica i ocupa la totalitat de les quatre plantes, amb una cinquena alçada que conté les instal•lacions de producció d’aire condicionat en coberta. En aquesta part de l’edifici es situen les circulacions verticals, els serveis, oficines i les aules petites d’informàtica. La crujia confrontada a la plaça conté les sales de lectura, concebudes com a safates flotant en un únic i lluminòs espai. La seva façana, constituïda per una doble pell que amaga l’estructura, aconsegueix traduïr el sol d’Oest en una llum difusa que accentúa l’efecte flotant de les safates i facilita la lectura. La doble pell funciona com element de captació d’energia que s’aprofita per la climatització.

Descripció