info Gràcies per la vostra visita. Contacteu amb nosaltres per demanar pressupost sense compromís. info@vvvarquitectes.com

DETALLS DEL PROJECTE

Veure més projectes

INDECASA

Les solucions constructives es basen en els recursos habituals de l'arquitectura industrial: façanes de xapa perfilada, coberta tipus deck, instal•lacions vistes, etc. tot i que no es renuncia a uns acabats que donin una imatge representativa per una empresa de mobles de disseny Els tancaments de l'edifici compleixen la doble funció de deixar veure i deixar-se veure. No es limita a la aportació de llum i vistes, sinó que ensenya la lògica espacial i constructiva de l'edifici. la solució d'estructura metàl•lica i tancaments de xapa fa que la construcció de l'edifici es faci d'una manera molt ràpida. La gran profunditat de la nau d'oficines ens porta a buscar solucions per aprofitar la il•luminació natural a partir de claraboies uniformement pautades per tot l'espai l'objecte de l'encàrrec consisteix en l'ampliació de la superfície destinada a producció i emmagatzematge, i centralitzar les activitats administratives i de disseny en un nou edifici d'oficines. La ampliació de la fàbrica consisteix en l'execució de dos naus similars a les existents i un pati de maniobres per a càrrega d'expedicions. L'edifici d'oficines, concebut com un únic volum paral•lepiped de caracter industrial, es situa paral•lel al carrer, limitat per el tester amb l'edifici existent d'oficines (quedant aquest integrat a la seva volumetria) i formant la façana de la fàbrica. Les oficines i zona d'exposició es desenvolupen en una sola planta dins d'un espai diàfan, pautat amb volums de menor escala (despatxos, sales de reunions i serveis) que generen diferents àrees de treball. La independència d'aquests volums, proporcional al seu ús i concebuts com si fossin caixes amb sostre propi, es reafirma amb la seva situació superant els límits del contenidor. d'aquesta manera els espais jerarquitzats del programa tenen relació directa amb l'exterior, com un mirador.

Descripció