info Gràcies per la vostra visita. Contacteu amb nosaltres per demanar pressupost sense compromís. info@vvvarquitectes.com

DETALLS DEL PROJECTE

Veure més projectes

Remodelació de la Façana.


Facultat de Psicologia

L’edifici, construit l’any 1990, es va concebre com una agrupació lineal de volums articulats pels cosos d’escala en cada interbloc i units sota l’ombra d’una única coberta lleugera de secció d’arc de cercle. Es tracta d’un planteig rotund, reforçat per l’elecció dels sistemes constructius, especialment les façanes dels blocs, on de foma valenta es va utilitzar un maó premsant, col•locat a cara vista, amb apariència de junta seca i continua per davant dels forjats. Malogradament, les parets de façana van sofrir amb les dilatacions tèrmiques unes patologies que impedien assegurar la seva estabilitat, raó per la qual el nostre despatx es va encarregar de diagnosticar els problemes, redactar un projecte de rehabilitació integral de la façana i dirigir les obres. Es proposa la consolidació de les parets de tancament existents per mig de recalçaments en cada forjat, ancoratges que evitin moviments horitzontals en panys de paret superiors a 12 m2 i fixació de pilastres a pilars de formigó per mig de tirants, per tal de disminuir la càrrega en la seva base. Per facilitar les tasques de consolidació o estabilització, es planteja la seva execució en superfície, evitant l’enderroc de murs i desmuntatge de fusteries, sempre treballant des de l’exterior de l’edifici. Aquesta premissa és la que permet l’exercici de les activitats docents mentre s’executen les obres. Un cop estabilitzada la façana existent, esdevindrà el suport de una nova pell, també de ceràmica vista, que haurà d’ocultar les actuacions de consolidació i evitar l’exposició a l’ intempèrie de la fàbrica existent. Amb la proposta d’estabilització es resolen les patologies d’origen mecànic i amb el nou abric les d’origen tèrmic. La segona pell estarà formada per una façana ventilada de peces de gres extrudit de format majoritari 30 x 90 cm, fixades amb ganxos d’acer inoxidable ocults, ancorats a muntants d’alumini fixats als paraments de totxo vist amb ancoratges tridimensionals. L’aspecte de façana ceràmica contínua del projecte original es conserva, però amb una solució tecnològicament més avançada. L’elecció d’aquesta solució desprovista d’enderrocs, va permetre l’execució de quasi 4.000 m2 de façana en tan sols 2 mesos i mig, coordinant amb les autoritats del centre la programació dels àmbits d’obra en funció de l’activitat. El principal repte d’aquesta intervenció va consistir en una accurada gestió de l’obra, planificada des del projecte, per tal de complir amb els terminis prefixats amb la propietat, amb total seguretat pels usuaris.

Descripció