info Gràcies per la vostra visita. Contacteu amb nosaltres per demanar pressupost sense compromís. info@vvvarquitectes.com

DETALLS DEL PROJECTE

Veure més projectes

Biblioteca del Sud. Sabadell

El Projecte es desenvolupa dins el volum proposat pel planejament, on la situació i forma del solar constitueix la nova façana de l'equipament escolar existent, dins l'eixamplament resultant de la modificació del traçat del passeig dels Almogàvers. Aquesta alteració de la secció del passeig produeix un lloc singular, corresponent a l'emplaçament de la biblioteca, on les façanes laterals, perpendiculars al passeig esdevenen tan o més importants que la façana llarga. Es des d'aquesta reflexió que es concep el volum proposat, format per dues plantes adossades al límit de l'escola en la part posterior i retranquejades una respecte de l'altre en la façana al passeig, superposant dues directrius diferents als plans de façana, que permetin la seva visualització des de qualsevol punt del Passeig, encara que només es percebi en escorç. Les alineacions o directrius proposades per la planta baixa es realitzen de manera que a les cantonades la vorera sigui més ample, per tal de recollir de forma suau els fluxos de vianants i accedir a l'edifici tangencialment. A la planta superior els plans de façana es descomponen per generar entrades de llum natural, protegides del sol directe i crear voladissos que projectin ombra a la planta inferior, sobre els plans oberts a l'exterior. Tot i la marcada horitzontalitat de l'edifici, la combinació de plans de façana amb diferents orientacions provoca el joc de llums i ombres que resol la incidència solar i dinamitza l'aspecte exterior. Amb aquesta configuració s’aconsegeix deconstruir els testers i canalitzar els fluxos peatonals de l’avinguda amb un traçat natural. L’edifici, pensat des del punt de vista urbanístic, aprofita els plegaments de la façana per construir i enllumenar l’espai interior.

Descripció