info Gràcies per la vostra visita. Contacteu amb nosaltres per demanar pressupost sense compromís. info@vvvarquitectes.com

DETALLS DEL PROJECTE

Veure més projectes

Blanquerna. Ciències de la Salut

La nova facultat restitueix l’ordre general de la mançana des de plantejaments de contemporaneïtat, sense caure en la transcripció mecànica de les regles compositives, subratllant les diferències per assenyalar el seu caràcter institucional i independència, al mateix temps que participa en la redefinició i millora d’aquesta part de ciutat. De fet, aquesta voluntat d’integració urbana i arquitectònica no es fa des de la mimesi en la forma i el llenguatge de l’arquitectura modernista de l’Aliança, sino a traves d’una interpretació dels ordres generals dels volums i linies mestres de cada peça, incorporant-los a la composició de l’edifici nou. A les plantes inferiors es situen els espais i aules grans, confrontats a la façana del carrer Padilla i el passadís, amb els seu serveis, s’encabeix en la crugia posterior. A les tres últimes plantes, el passadís queda dintre de la crugia de façana i es col•loquen aules i seminaris a tots dos cantons de l’edifici, aprofitant que la mitjera es converteix en façana, per sobre del volum de l’edifici veí. Les circulacions es situen a les cantonades, formant volums autònoms que enmarquen el cos central, concebut com a prolongació de l’edifici central de l’Aliança. Les solucions constructives estan desprovistes de revestiments i les instal•lacions es col•loquen totalment per superfície, en un exercici rigoròs de composició i d’accessibilitat pel manteniment, principal qualitat del projecte.

Descripció